De Haarrijnseplas

De Haarrijnseplas

In de provincie Utrecht ligt het Haarrijnse plassengebied. Deze plassen liggen ten zuiden van de A2, tussen Maarssen & Vleuten. De twee aan elkaar grenzende plassen worden gescheiden door een weg en de plassen zijn ontstaan uit zandwinning in het jaar 2000. In de plas aan de oostzijde is een recreatiegebied gerealiseerd, met een zandstrand, speelweide en een strandpaviljoen. De plas aan de westkant is een gedeeltelijk natuurgebied.

De Haarrijnse plassen zijn heldere plassen en hebben een waterdiepte die varieert tussen de 1 en maarliefst 35 meter. De bodem bestaat uit zand en is bedekt met een dun laagje modder. In natte tijden fungeren de plassen als opvang voor overtollig oppervlaktewater in het gebied en in droge tijden kan er water uit de Haarrijnse plassen naar drogere delen worden gebracht. Het water dat uit de bodem, de sloten en grachten naar de Haarrijnse plassen wordt afgevoerd is al enigszins gezuiverd in wadi’s (bufferings- & infiltratiesysteem voor regenwater), waarin de eerste opvang plaatsvindt. Daarna wordt het water, voordat het de plassen wordt ingelaten nogmaals gefilterd, zodat het water in de plassen absoluut schoon en kraakhelder van kleur is.

Er geldt een visverbod aan de westzijde van de linker plas, dit is een natuurgebied. De meeste parkeergelegenheid is te vinden bij de recreatieplas dus een trolley is zeker geen overbodige luxe, omdat er nogal wat loopafstand moet worden afgelegd met het vismateriaal. De laatste karperuitzetting heeft in 2015 plaatsgevonden en de Haarrijnse plassen kennen een mooi karperbestand. Zo zwemmen er schubkarpers, spiegelkarpers, rijenkarpers en er zwemmen witvissen en roofvissen als: zeelt, brasem, snoek en voorn. Kortom een groot en gevarieerd visaanbod!

Naam:  Haarrijnseplas
Provincie:  Utrecht
Type water: zeer helder
Vergunning: landelijke vispas
Derde hengel toegestaan: i.b.v. 3e hengel sticker
Nachtvissen: alleen toegestaan voor leden AUHV (Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging)
Parkeergelegenheid: oostzijde/westzijde
Oppervlakte Haarrijnse plassen:  90 hectare, gelegen in 150 hectare natuur- & recreatie gebied
Visbestand: divers, vrijwel alle soorten