De Wyldemerk

De Wyldemerk

De Wyldemerk – zandput midden in een Fries natuurgebied.

Zandput de Wyldemerk ligt tussen Balk en Rijs op het grondgebied van Harich. Door zandwinning in de jaren ’60 zijn deze wateren ontstaan. Er lopen koeien en geiten los rond de poeltjes en aan de grote plas. Je zit echt midden in de natuur. Dit mooie natuurgebied is eigendom van Staatsbosbeheer.  Zomers is het er druk met pleziervaart en dagrecreatie. Je mag er met de boot 3x 24 uur aanmeren.

Het water staat in verbinding met het riviertje de Luts die loopt van af Balk en aan de andere kant met de Swinderenvaart. Het staat dus mooi in verbinding met open water wat ideaal is voor de karper. Bovendien wordt er ook veel gevist op snoek en snoekbaars. Het midden van het water wisselt van diepte, het loopt op van een meter tot wel tien meter diep.

Er zwemmen spiegelkarpers en schubkarpers. De mooiste periode om er te karpervissen is in het voor- en najaar doordat de dagrecreatie er dan een stuk minder is. je mag er karpervissen met de landelijke vispas.

Voor meer informatie surf je naar HSV de Bears Balk.