Rivier de Angstel

Rivier de Angstel

De Angstel is een riviertje tussen Abcoude en Loenersloot met een lengte van ongeveer 6 km. De Angstel verbindt het Gein en de Holendrecht met de Aa.Van oudsher vormde de Angstel de verbindingsroute tussen de grote veenplassen van Loosdrecht en Vinkeveen.

Rivier de Angstel

Ook kruiste het het Amsterdam-Rijnkanaal. Op www.campinghetriviertje.nl zit men pal tegen de Angstel aan en kan vanaf de camping worden bevist. Een mooie omschrijving over het karpervissen op de Angstel en het proberen te strikken van “de schotel” staat op de volgende site: http://www.gwittebol.nl/