Karperuitzet 10 november 2018 Friese boezem.

Karperuitzet 10 november 2018 Friese boezem.

Door:  Bart van Veenendaal

Ja ja, 10 november was het weer zover: De grote karperuitzet in Friesland.

De voorbereiding

De voorbereiding begon al maanden geleden met overleggen tussen sportvisserij Fryslân en het waterschap, met de vraag of er weer een karperuitzet plaats mag vinden. Na enige tijd en inspanning van sportvisserij Fryslân kwam het gehoopte antwoord, JA.

Nu kon de verdere voorbereiding beginnen. Diverse hengelsport verenigingen hadden toegezegd mee te willen doen met het uitzetten van karpers in de Friese Boezem. Zowel financieel als het regelen van vrijwilligers voor deze dag. Een deel wordt gefinancierd door de verenigingen en het grootste gedeelte door Sportvisserij Fryslan.

Na de toezeggingen van de verenigingen kon er vis besteld worden bij een leverancier. Hierbij werd er natuurlijk over de prijs onderhandelt met de hoop zoveel mogelijk karpers te kunnen krijgen voor het beschikbare budget. Het kwam er op uit dat we ongeveer 1000 karpers konden uitzetten op verschillende plaatsen in Friesland.

De grote dag is aangebroken.

De karperuitzet werd gepland op zaterdag 10 november. Op deze dag waren er ongeveer 40 vrijwilligers aanwezig om de hele uitzet gedaan te krijgen, dit gebeurde in het Friese plaatsje Grou.

We begonnen vroeg in de ochtend met het klaarmaken van de weeg- en foto stations om de karpers te kunnen registreren. Dit registreren is erg belangrijk om de vissen in de toekomst te kunnen volgen. Zo kunnen ze zien waar de karpers naar toe zijn gegaan maar ook hoe ze gegroeid zijn in de loop der jaren.

Na het wegen en fotograferen van de karpers werden ze in grote containers gedaan om vervoert te worden met een vrachtwagen. Deze vrachtwagen werd beschikbaar gesteld door Peters Hout b.v.

Op transport.

Een enthousiaste chauffeur die overigens zelf ook vist, reed de hele dag de karpers naar de uitzetlocaties. Op de uitzetplekken werden de containers van de vrachtwagen gehaald en werden de karpers in het openbare water uitgezet.

Er werden meer dan 100 karpers per locatie uitgezet in de hoop dat de karpers zich gaan verspreiden door heel Friesland. Het doel daarbij is dat de spiegelkarpers zich uiteindelijk zelf voortplanten maar ook dat wij er als sportvisser natuurlijk een hoop plezier van zullen hebben.

De gehele uitzet was klaar om ongeveer 15.30 uur, waarbij alle dank uit gaat naar alle vrijwilligers, sponsoren en verenigingen die deze dag mogelijk maakten.

Omgang met de karpers.

Het is mooi dat er jaarlijks karpers uitgezet kunnen worden, maar daarbij dragen wij als sportvissers ook de verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de karpers om te gaan.

Wij hopen dan ook dat als je een karper vangt dat je erg netjes mee omgaat en altijd een onthaakmat gebruikt zodat de vis niet onnodig beschadigd. Zet de vis zo snel mogelijk weer terug en hou de karper niet (te lang) in een bewaarzak. En mocht de vis een wond hebben, behandel hem dan met CarpCare zodat we met zijn allen nog lang genieten van de uitgezette vissen.

Groet, Bart van Veenendaal